Adjust text size:

Tillgängliga orkestrar ta en virtuell musikresa genom hela livet

Under våren och hösten 2021 genomför Åbo filharmoniska orkester ett pilotprojekt av Tillgängliga orkestrar i två åldringscenter i Åbo. Projektet bidrar med delaktighet och glädje i vardagen för åldringshemmens invånare och personal genom virtuella musikverkstäder och konserter samt faddermusikerträffar.

-Åldringar är en värdefull och viktig målgrupp får ÅFO. Vi är ivriga över den nya samarbetsformen och möjligheten att bidra med musikupplevelser och möten som främjar välmående, speciellt nu under den svåra coronatiden, gläder sig orkesterns producent Heidi Pulkkinen.

Pilotprojektet består av tre musikaliska virtualverkstäder samt personliga träffar med åldringshemmets invånare och deras bland projektmusikerna utvalda faddermusiker. I de inkluderande verkstäderna leds invånarna med musikens hjälp genom hela livet, så att egna minnen och sånger friskas upp och antecknas. I hybridverkstäderna ingår lyssnande till musik, allsång, funktionella övningar och interaktiv diskussion. Inför faddermusikerträffarna samlas musikminnen in på förhand av deltagarna.

Åldringshemmets invånare och personal bekantar sig även med ÅFO:s virtualkonsertverksamhet samt använder sig av sångtavlor till hjälp för minnet och som en metod i musikverksamheten.

Musikmöten till åldringshem

Pilotprojektet kulminerar i augusti med en avslutande konsert på åldringshemmets gård, under vilken varje invånare tillägnas en för hen tilltänkt gåvosång. I valet av sånger beaktas de livsberättelser samt sång- och musikminnen som framkommit under verkstäderna, de personliga mötena och intervjuerna.

I vårens pilotprojekt deltar invånare, vårdpersonal samt invånarnas anhöriga vid åldringshemmen i Runosbacken och Övre S:t Marie. Inblandade i projektet är en sångare, en musikpedagog-musikterapeut Terhi Lehtovaara samt en grupp bestående av ÅFO's sex musiker: Anne Eirola, flöjt, Nicolas Indermühle, tuba, Katja Kolehmainen, cello, Aapo Kyyhkynen, kontrabas, Jussi Markkanen, slagverk samt Nobu Takizawa, violin. Musikerna har under hösten 2020 utfört en utbildningsperiod som musiker i sjukhus- och vårdmiljö.

Ursprungligen var planen att genomföra pilotprojektet på plats vid åldringscentren. På grund av restriktioner var vi tvungna att ta ett större digikliv än förväntat i förverkligandet av projektet.

-Hybridmodellen har gett vår orkester en möjlighet att hitta och utveckla nya tillvägagångssätt, berättar Pulkkinen.

Pilotprojektet är en del av projektet Tillgängliga orkestrar, där Åbo filharmoniska orkester deltar. Projektet utvecklar orkesterverksamheten bland åldringar i Finland och Storbritannien under åren 2020-2021. Målsättningen är att tillgängliggöra kultur och konst på ett jämlikt sätt samt befrämja åldringars aktiva deltagande, interaktivitet och gemenskap med konstens medel.