Ändra textens storlek:

Konsttestarna 2019

Åbo filharmoniska orkester deltar i Konsttestarna-projekt av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. En viktig samarbetspartner i vårt Konsttestarna-projekt är Turun taideakatemia, vars studerande producerar förhand- och efterhandsuppgifter och fungerar som konsttest-faddrar för våra Konsttestarna.

Målet för Konsttestarna-projekt, som finansieras av Suomen Kulttuurirahasto, är att få finska ungdomar att uppleva konst, även konst som inte alltid är tillgänglig för dem i annat fall. Projektet implementeras i samarbete med Förbundet för barnkulturcenter i Finland, som är ansvarig för koordination, logistik och administration av projektet. Den totala kostnaden för projektet kommer att vara 15−20 miljoner euro och beror på hur många klasser ska delta i projektet. Svenska kulturfonden tar del i finansiering med ungefär 1,2 miljon euros insats.

Suomen Kulttuurirahasto har förberedd projektet med Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Kommunförbundet och Finlands Rektorer rf. Projektet är en del av festprogrammet under jubileumsåret Finland 100.

För mera info, se websidan https://www.konsttestarna.fi