Ändra textens storlek:

Taputin – Guide för nya konsertbesökare

Välkommen att njuta av klassisk musik! Den här guiden finns till för dig som inte ännu är bekant med konserttraditionen.

ÅFO:s konserter börjar oftast kl. 19 – kontrollera tiden på biljetten.

Klädsel

Trots att musiken är klassisk får klädseln vara avslappnad.

Kom i tid

Konserthusets dörrar och biljettförsäljning öppnar en timme före konserten. Salens dörrar öppnas vanligtvis 15 minuter före konsertens början. Kom i tid till konserthuset så att du hinner lämna kläderna i garderoben och göra andra nödvändiga saker. Om du löser ut biljetter på konsertplatsen lönar det att anlända till konserten senast en halv timme innan konsertens början.

Tjuvstart

Ibland ordnas det en tjuvstart före konserten. Tjuvstarten är ett evenemang öppet för alla konsertbesökare, under vilket vi bekantar oss med programmet tillsammans med t.ex. dirigenten, solisten eller kompositören.

Försening

Försenad publik släpps inte in i salen mitt under konserten. Med vägledning av personal är det eventuellt möjligt att få komma in mellan verken, eller vid vissa konserter först vid pausen.

I konsertsalen

När du har hittat din egen plats i salen kan du luta dig tillbaka och stänga av din telefon eller sätta den i flygläge. Endast under våra Twitterkonserter är det tillåtet att använda mobiltelefonen, och då endast på speciella platser. Därefter kan du, din bänkgranne och resten av publiken i lugn och ro koncentrera er på musiken.

Förberedelser

Orkestern kommer in på scenen, och därefter stämmer orkestern under ledning av konsertmästaren. Konsertmästaren är länken mellan dirigenten och orkestern.

Dirigenten och solisten

Efter att orkestern har stämt sina instrument kommer dirigenten och den eventuella solisten in. De välkomnas med applåder.

Orkesterstycken och applåder

Under konserten applåderar man endast när ett stycke tar slut. Ett stycke kan innehålla många satser – du hittar dem i programbladet. Man brukar inte applådera mellan satserna.

Paus

Pausen är ungefär en halv timme lång.  

Blommor och konsertens slut

Efter symfonikonserten brukar man tacka de uppträdande med blommor! Om applåderna är extra kraftiga blir solisten ibland ivrig och spelar ett extra nummer. Ifall du tycker att konserten har varit speciellt fantastisk kan du ropa ”Bravo!” eller ”Brava!” ifall det är en kvinnlig musiker. Man kan även resa sig för att visa de uppträdande speciell uppskattning.

HJÄLP, när applåderar man?

Applådera när:

- orkestern och konsertmästaren kommer in på scenen

- dirigenten kommer in på scenen

- solisten kommer in på scenen

- ett stycke är slut (obs! Ett stycke kan ha flera satser)

- konserten är slut

- resten av publiken applåderar!