Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Endast nätkonsert: Påskkonsert 2021

Juha Kangas, dirigent
Piia Komsi, sopran
Essi Luttinen, mezzosopran
Åbo filharmoniska orkester

Pēteris Vasks: Musica Dolorosa
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

Stjärnor under långfredagens konsert är Pia Komsi och Essi Luttinen. Pergolesis Stabat Mater är ett av de mest populära och oftast framförda verken under Stilla veckan. Det sakrala verket bygger på en hymn från 1200-talet som berättar om Marias lidande vid Jesu kors. Även Vasks verk Musica Dolorosa för stråkorkester beskriver ett slags lidande och det innerliga verket är tillägnat minnet av tonsättarens syster.

Åbo domkyrka
fredag
2.4. 18:00

Konserten räcker cirka 1 h 15 min. Ingen paus.