Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Entr'acte

Caroline Shaw: Entr'acte
Zoltán Kodály: Stråkkvartett nr 2
Robert Schumann: Pianokvintett op. 44

Elisabeth Stewart, violin
Kati Overbeck, violin 
Sauli Kulmala, viola
Andreas Helling, cello, programplanering
Anna Kulmala, piano

Höstens kammarmusikserie slutar i Åbo slott med en musikhelhet med kvartetter och kvintetter från olika epoker. Shaw från New York är den yngsta Pulitzerpristagaren i musik och hennes hypnotiska verk Entr’acte tar med sig åhöraren till gränserna mellan traditionell harmoni och nya nyanser. Stråkmusikens vänners eftermiddag fortsätter med Kodálys stråkkvartett som kom till kring tiderna för första världskriget. År 2022 har det gått 140 år sedan Kodálys födsel. Konserten kompletteras med Schumanns fullblodsromantiska pianokvintett.

Betel-kirkko
söndag
4.12. 18:00

Konserten räcker cirka 1 h. Ingen paus.

Biljetter
€27,50 € | €22,50 € | €10,50 €