Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Filosofernas gästabud

Janne Nisonen, dirigent
Tami Pohjola, violin

Joseph Haydn: Symfoni nr 22 Ess-dur ”Filosofen”
Leonard Bernstein: Serenad (efter Platons dialog Gästabudet)
Johannes Brahms: Symfoni nr 3 F-dur op. 90

Av Haydns över hundra symfonier inleds nr 22 fundersamt. Man antar att den har fått namnet ”Filosofen” på grund av dialogen med frågor och svar mellan melodin och kontrapunkten i den första satsen. I Bernsteins Serenad får violinisten Tami Pohjola, som snabbt har stigit fram bland de finländska stjärnorna, ge prov på sitt kunnande. I verket, som har inspirerats av Platons dialog Gästabudet, hör vi betydande personer som diskuterar under festen. Det bärande temat i Brahms symfoni är tonerna F-A-F, som anknyter till Brahms motto Frei aber froh, fri men glad.

Konserten räcker ca 2 h.

BESÄLL PAUSSERVERINGhttp://konserttitalocatering.webink.fi/se

 

Åbo konserthus
torsdag
22.11.2018 19:00
Biljetter
23,00 € | 18,00 € | 9,00 €