Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

For the Uncommon Woman

Daniela Musca, dirigent
Elina Vähälä, violin
Tanja Nisonen, valthorn
Åbo filharmoniska orkester

Joan Tower: Fanfare for the Uncommon Woman
Ethel Smyth: Konsert för violin och valthorn
Edward Elgar: Falstaff

Den italienska dirigenten Daniela Musca debuterar i Åbo. Konserten inleds med musik av den Grammy-belönade amerikanska kompositören Joan Tower. Som solistnummer hör vi Ethel Smyths konsert, i vilken huvudrollsinnehavarna är Elina Vähälä, en av de mest kända finländska violinisterna, och valthornist Tanja Nisonen. Konserten avslutas med Elgars sällan framförda symfoniska dikt Falstaff, som bygger på Shakespeares komiska gestalt ur skådespelet Henry IV. Enligt tonsättaren själv var det hans främsta orkesterverk.

 

 

 

Åbo konserthus
torsdag
22.9. 19:00

Konserten räcker cirka 1 h 45 min. Paus.

Biljetter
€27,50 € | €22,50 € | €10,50 €