Ändra textens storlek:

Stämledare

Andreas Helling

Andreas Helling började spela vid Åbo konservatorium då han var 6 år gammal. Han bestämde själv att cello skulle vara hans instrument. Första fyra åren var han Matti Vuoristos elev, och därefter sex år elev för konservatoriets överlärare Timo Hanhinen. 1992 studerade Helling vid Kungliga musikinstitutet under ledning professor Ola Karlsson. Redan nästa år flyttade han över till Sibelius-Akademin. År 2002 uppnådde han tredje plats i Åbos nationella cellotävling och avslutade sina studier vid Sibelius-Akademin med högsta möjliga poäng i sitt diplomarbete. Han blev magister år 2007.

Helling har deltagit i flera mästarkurser, ledda av bl.a. Robert Cohen, David Geringas, Frans Helmerson, Julius Berger och Siegmund Nissel. Han har uppträtt mångsidigt som både solist, kammarmusiker och med sina egna solokonserter i olika länder, bl.a. Moldavien, Polen, Sverige, Frankrike, England, Italien och Österrike. Han har fungerat som Åbo filharmoniska orkesters stämledare för cellogrupperingen sedan 2002 och varit lärare bl.a. vid Nådendals musikinstitut och Åbo musikakademi.