Ändra textens storlek:

Vice stämledare

Katja Kolehmainen

Katja Kolehmainen (f. Korkeala) började spela cello vid Esbo musikinstitut då hon var åtta år gammal. Tre år senare började hon vid Sibelius-Akademins ungdomsavdelning och fortsatte där under ledning av Arto Noras, Erkki Rautio och Heikki Rautasalo. Under åren 1989-1990 studerade hon vid Krakows musikakademi med professor Witold Herman. 1984 vann hon delad första plats i Esbos kammarmusiktävling. Hon var också en av finalisterna i Åbos cellotävling 1986. Kolehmainen var solocellist i Kouvola stadsorkester 1990-1992. Ända sedan 1993 har hon spelat för Åbo filharmoniska orkester. På hösten 2011 valdes Kolehmainen till vice stämledare för cellorna.

Utöver orkesterspelandet uppträder hon också som solist, kammarmusiker och med solokonserter. Hon är en återkommande artist på bl.a. Kimito musikfestspel. Hon har även uppträtt utomlands, bl.a. i Ryssland och Estland.