Ändra textens storlek:

Vice stämledare

Markku Kolehmainen

Markku Kolehmainen började sin professionella karriär som orkestermusiker i Kotka 1978, och kom därifrån via Uleåborgs stadsorkester till Åbo filharmoniska orkester 1986. Han är valthornsgruppens vice stämledare och till hans instrumentsamling hör också s.k. periodinstrument, det vill säga naturhorn och barockhorn, utan att glömma Wienerhornet och Aplhornet. Kolehmainen tillfredsställer sin kammarmusikaliska passion tillsammans med Turku Ensemble. Av hobbyn kan nämnas segling och solosång, med fokus på Sibelius senare produktion. Han har också nyligen börjat spela dragspel.