Ändra textens storlek:

Mervi Huttunen

Mervi Huttunen började spela valthorn vid S:t Mickels musikinstitut då hon var 11 år gammal. Hon ville egentligen först spela flöjt, men har ändå inte ångrat sitt val i ett senare skede. Efter gymnasiet började Huttunen studera i Helsingfors, först vid yrkeshögskola och senare vid Sibelius-Akademin. Hon avklarade A-examen år 2007 med utmärkta vitsord och fick sin magister 2008. Under sitt sista Akademiår studerade hon också vid Hochschule für Musik und Theater i Hannover, varefter hon jobbade för Den Norske Opera i Oslo, Bergen Filharmoniske Orkester och Philharmonisches Orchester der Hansestadt i Lübeck. Hon återvände till Finland 2011, och sedan dess har hon spelat för Åbo filharmoniska orkester, först som vikarie och sedan som ordinariemedlem.