Ändra textens storlek:

Ramona Wolin-Takala

Ramona Wolin-Takala började sina altviolinstudier under ledning av Harri Sippel vid Åbo konservatorium. Hon har studerat vid Sibelius-Akademin under ledning av Matti Hirvikangas, Jouko Masneraus, Helge Valtonen och Anna Kreetta Gribajcevic. Wolin-Takala har även deltagit på flera mästarkurser. Hon har blivit klar musikpedagog från Åbo musikakademi år 2004 och magister från Sibelius-Akademin år 2011. Hon har jobbat vid Åbo filharmoniska orkester sedan 2008.