Ändra textens storlek:

Vice stämledare

Satu Ala

Jag började spela oboe med Marjatta Teirilä som lärare och fortsatte vid Sibelius-Akademin under ledning av Sven-Erik Paananen. Jag har också fyllt ut mina studier med Ingo Goritzki och Bo Eriksson.

Jag kom till Åfo på 90-talet som vikarie, och nu som fast anställd vice stämledare för oboen har jag varit över 20 år. Jag spelar även engelskt horn, vars vackra och personliga stämma alltid dragit mig till sig, trots att oboestämmornas pärlor även blivit bekanta.

Även att lära och kammarmusik ligger nära mitt hjärta. Vid sidan om spelandet tycker jag om att motionera eller ta till en bra bok.