Ändra textens storlek:

Vino-galleriet

Vino-galleriet år 2021

Lightness of our shadows

Verket Lightness of our shadows uppstår på Galleria Vinos vägg utgående från skuggor som fotograferats världen över. Människor från hela världen har skickat mig bilder på skuggor som bildar utgångspunkten för mitt verk. Vi lever i en tid då vi isolerar oss från varandra och möjligheten att röra sig från land till land är begränsad. Viktiga stunder, upplevelser och stämningar begränsar sig till våra hem. Kunde vi trots det uppleva något viktigt tillsammans? Utgående från mitt bildmaterial målar jag ett verk vars konturer påminner som vardagen. När skuggor förenas och överlappar varandra föds något nytt.

Heli Lundström

Bildkonstnären Heli Lundström (f. 1981) studerar vid Åbo yrkeshögskolas Konstakademi. “I min fantasi målar jag bilder, av dig, mig och det förhärskande. Mina verk kommer ut i den form som de lämpar sig bäst för. De tar sin egen form för att bäst kunna mötas.”