Ändra textens storlek:

Filharmoniska Juniorklubben

I filharmoniska juniorklubben kan du bli inspirerad av symfonier, gå på melodiäventyr, träffa artister, testa instrument och lära dig nya saker!

En hurdan mästare är konsertmästaren? Och vad gör en dirigent? Vad händer när konsertmästaren ger ett A eller när dirigent slår? Vad är en quiro, hur ser en harpa ut och varför är pukorna olika stora?

Svar på frågorna får du bäst på klubbkvällarna, där du som klubbmedlem kan ställa frågor du funderar på till musikergästerna. Juniorklubben är tänkt för 6-12-åringar. Klubben samlas under konsertsäsongen ungefär en gång i månaden. Juniorklubbens språk är finska.

Kom med, det kostar ingenting att bli klubbmedlem!

Anmälningar:
junioriklubi.orkesteri@turku.fi

Frågor:
Heidi Pulkkinen, producent

Åbo filharmoniska orkesters barnverksamhet stöds av OP Åbonejden.

op_logot_ja_hipot_sv.png