Ändra textens storlek:

Mikko Heiniös 70-årsjubileumskonsert avslutar ÅFO:s vårsäsong

Åbo filharmoniska orkesters huskompositör Mikko Heiniös 70-årsjubileumskonsert avslutar ÅFO:s vårsäsong av symfonikonserter på kompositörens födelsedag 18.5.2018 kl. 19 i Åbo konserthus. Vid konserten uruppförs Heiniös tredje symfoni och dessutom får vi höra Heiniös verk Maestoso samt Maurice Ravels pianokonsert. Konserten leds av Anja Bihlmaier, som hör till sin generations mest framgångsrika tyska kapellmästare, och som solist ser vi pianisten Martina Filjak, som är en lovande ung virtuos som har fått världsomfattande beröm. Före konserten ordnas en tjuvstart från kl. 18. Du kan också följa konserten i direktsändning på nätet på adressen tfo.fi/sv/live.

Konserten inleds med Maestoso, vars bakgrund är ett åttastämmigt musikfragment som Sveriges kung Erik XIV skrev under sin tid i fängelset på 1500-talet. Maestoso består av sju variationer och codor. I den energiska och mångsidiga pianokonserten, som Maurice Ravel komponerade vid övergången mellan 1920- och 1930-talet, hörs starka jazzinfluenser. Martina Filjak har framfört verket världen runt.

Efter pausen uruppför Åbo filharmoniska orkester Heiniös tredje symfoni, vars underrubrik är sinfonia concertante för slagverk och orkester. Verket är ÅFO:s beställningsverk där slagverket, pianot, celestan och harpan stiger fram i solistiska roller. ”Jag har favoriserat dessa instrument också i mina tidigare orkesterverk, men nu ville jag ge dem en ännu större roll och på det viset betona den dynamiska rytmiken och kolorismen. Solistiska slaginstrument är relativt nytt inom konstmusiken, de började emanciperas på allvar först för cirka femtio år sedan”, berättar Heiniö om sin symfoni.

Symfonin har fem delar, men den utformas till tre delar. Heiniö beskriver verket: ”Kanske representerar den första och femte delen tydligare min signaturstil. Deras namn, ’Züge’ och ’Run’, har många betydelser som uttrycker snabb rörelse – och förstås har de också inspirerats av mitt löpningsintresse. Den andra delen, ’Intermezzo’, är väldigt annorlunda eftersom den snarare är ett tillstånd än en process, ett tillstånd där man inte hör så mycket toner utan endast oljud. Den tredje delen, ’Rideau’, har en klangvärld som går upp och ner som en långsam ridå, bakom vilken kammarmusikslivet kommer fram. Den fjärde delen är en kort kadens för slagverk och samtidigt en inledning till den sista delen.”

Mikko Heiniö studerade komposition vid Sibelius-Akademin under ledning av Joonas Kokkonen (diplomexamen 1977) och i Berlin under ledning av Witold Szalonek samt musikvetenskap vid Helsingfors universitet (fil.doc 1984). Han har verkat som professor i musikvetenskap vid Åbo universitet 1985–2005, som ordförande för Finlands Tonsättare 1992–2010 och som vice ordförande för Teosto 1999–2014. I Heiniös produktion ingår bl.a. opera Eerik XIV (Åbo kulturhuvudstadsår 2011), tre symfonier och 9 pianokonserter.

Den kroatiska pianisten Martina Filjak är en av de senaste årens mest lovande unga virtuoser. Hon har fått världsomfattande beröm för sitt tekniska behärskande av sitt instrument och för sina fascinerande uppträdanden. Efter att ha utexaminerats från musikakademien i Zagreb finslipade Filjak sina studier i Wien och Hannover. Filjak har uppträtt på de mest prestigefyllda internationella scenerna, bl.a. Carnegie Hall i New York, konserthuset i Berlin, Musikverein i Wien och Concertgebouw i Amsterdam.

Den tyska kapellmästaren Anja Bihlmaier har med framgång lett ÅFO föregående gång i februari 2017. Bihlmaier har blivit en av sin generations mest efterfrågade tyska kapellmästare och arbetar förutom med symfonier också mycket med operor. Hon har fungerat som biträdande konstnärlig ledare vid stadsteatern i Kassel från år 2015 och ger konserter vida omkring i Europa. 

Mikko Heiniö 70 i Åbo konserthus fr 18.5 kl. 19.00. Tjuvstart kl. 18.00. Nätkonsert fr 18.5 kl. 19.00. Anja Bihlmaier, dirigent, Martina Filjak, piano, Åbo filharmoniska orkester. Heiniö – Ravel.  Biljetter 23,50/18,50/9,50 €.