Ändra textens storlek:

"Ur färggranna höstprogram vill jag speciellt nämna några mästerverk ur den finländska konsertrepertoare"

”Ur Åbo filharmoniska orkesters färggranna höstprogram vill jag speciellt nämna några mästerverk ur den finländska konsertrepertoaren. Vi inleder vårt efterlängtade samarbete med vår nya residenskompositör Sebastian Fagerlund med hans klarinettkonsert, som hör till hans genombrottsverk. Jag har själv blivit be-kant med hans musik just genom denna oerhört fascinerande konsert, och därför kändes det som det rätta sättet att inledde detta betydelsefulla skede i vår orkesters historia.

Våren förde även med sig sorgebudet om vår vän Jaakko Kuusistos bortgång. Under årens lopp har Jaakko varit en mycket viktig samarbets-partner för vår orkester, såväl som violinist och dirigent och som kompositör. Hans pianokonsert hör defi-nitivt till hans finaste och mest imponerande verk – vi ägnar framförandet av den till minnet av vår vän.

År 2022 har det även gått 100 år sedan Matti Rautios födelse. Hans pianokonsert är hans absolut viktig-aste verk – en modern klassiker från födseln. Den är som en sällsynt gäst som kommit till våra barrskogar med de varma vindarna – som en mystisk tropisk fågel som förbluffar med sin glada sång och bländar med sin sällsamt färggranna fjäderskrud.”

Olli Mustonen, konstnärlig ledare