Ändra textens storlek:

Tillgänglighet

Med tanke på att Åbo konserthus har planerats och byggts på 1950-talet har man i husets lokaler beaktat tillgängligheten relativt väl. Utrymmenas tillgänglighet har också förbättrats under årens lopp. På den här sidan finns information om tillgängligheten i Åbo konserthus samt anvisningar för besök. 
 

Bilplatser för rörelsehindrade och ankomst till Åbo konserthus

Bredvid Åbo konserthus finns två bilplatser för rörelsehindrade i hörnet av Sibeliusgatan och Aningaisgatan. Parkeringsrutorna är markerade med skyltar på Konserthusets vägg och målade på gatan. Bilplatserna ligger tyvärr på en kullerstensgata i en liten uppförsbacke, så platserna är inte perfekta, även om de är de bilplatser som ligger närmast Konserthusets huvuddörrar.

Det är också tillåtet att stanna tillfälligt för att släppa av passagerare framför Konserthuset, men bilen kan inte parkeras framför huset.

liikuntaesteisten_pysakointipaikat_se.png
 

Ingång och foajéer

Huvudentréns vänstra dörr är en automatdörr med öppningsknapp till vänster om dörren. Dörren till biljettförsäljningen är också automatisk och har en knapp på vänster sida av dörren.

Foajén är tillgänglig, även om disken till garderoben är hög för rullstolsburna kunder. Det rekommenderas att rullstolsburna kunder använder garderoben längst till höger, så att kläderna kan lämnas in vid sidan av disken. Där finns också en tillgänglig passage till kaféet i nedre foajén.

Konserthusets toaletter finns på första våningen, där det också finns en toalett för rörelsehindrade.

Ingången till konsertsalen sker från övre foajén, dit en lång och ganska brant gångramp leder. Vaktmästarna hjälper på begäran rörelsehindrade kunder att ta sig upp och ner för rampen.
I konserthuset finns också två rullstolar som kunderna kan använda. De är avsedda för att hjälpa kunderna förflytta sig från entrén till salen och man får tillgång till dem genom att fråga vaktmästarna.
Det finns tyvärr ingen hiss mellan den nedre och övre foajén eller konsertsalen.
 

Konsertsalens rullstolsplatser och platser för följeslagare

Konsertsalen har sammanlagt 12 tillgängliga platser för rullstolsburna kunder. Fem av dem finns på nedre parkett till vänster i salen och fem på nedre parkett till höger. På höger sida i salen finns det dessutom en tillgänglig läktare för två rullstolsburna kunder och en följeslagare vid nedre delen av trappan till övre parkett.
 

De tillgängliga platserna (P1-P4) på rad 4 är belägna på ett jämnt golv. Raderna 7-9 har tillgängliga platser (P5-P10) på lutande golv. Lutningsvinkeln är 8,6-12,6% när golvet i salen blir brantare mot bakre delen av salen.

Innehavarna av följeslagarkortet får avgiftsfritt delta i evenemang som ordnas i Åbo konserthus tillsammans med den som får assistans. Ledsagarna har reserverats en sittplats på läktaren nära de tillgängliga platserna: i flesta fall bredvid en tillgänglig plats, men på platserna P1, P4 och P12 ligger ledsagarplatsen bakom en tillgänglig plats. Det är inte möjligt att ha en ledsagare nära P11.

Tillgängliga platser kan köpas direkt från biljettförsäljningen i Åbo konserthus, i webbshopen på tfo.fi eller Lippu.fi och i Åbo salutorgs Monitori. Platser för följeslagare ska bokas och lösas ut i god tid från Åbo konserthus försäljningstjänst före evenemanget:

Telefon: Må–fre kl. 9–15
Tel. (02) 262 0333
kulttuuri.myynti@turku.fi
Åbo konserthus skiv- och biljettbutik Tritonus, Aningaisgatan 9
Öppet ti–fre kl. 12–17 och i samband med evenemang fram till evenemangets början.


Mottagare för hörselskadade

I konsertsalen finns ingen induktionsslinga, men vid Konserthusets biljettförsäljning kan man låna en bärbar ljudanläggning som kan användas antingen med de medföljande hörlurarna eller med induktionsfunktionen för hörapparat. När apparaten används med hörapparat ska både apparaten och hörapparaten ställas i T-läge, varvid ett induktionsfält bildas mellan hörapparaten och ljudapparaten.

Vid biljettförsäljningen finns också bärbara servicepunktsslingor som du med vaktmästarnas hjälp kan använda i andra kundservicesituationer, t.ex. när du besöker cafét.
 

Ta kontakt:

Frågor om biljettförsäljningen och ledsagarplatserna:
Åbo konserthus försäljningstjänst
Telefon: Må–fre kl. 9–15
Tel. (02) 262 0333
kulttuuri.myynti@turku.fi
Åbo konserthus skiv- och biljettbutik Tritonus, Aningaisgatan 9
Öppet ti–fre kl. 12–17 och i samband med evenemang fram till evenemangets början.

Frågor om lokalernas tillgänglighet:
Pekka Haapanen
Evenemangschef
Tel. +38449072093 (under tjänstetid)
pekka.haapanen@turku.fi